Stålskivor, trådprodukter och efterbehandlingen från vår löpande pand!

Vår moderna teknik garantenar att produkterna är av hög kvalitet, möter dina krav och att du kan lita på leveransen.

Produkter

Vi är specialiserade på att göra stålplåt- och trådprodukter på löpande band – utan att glömma flexibiliteten, förstås.

Företaget

Vår skickliga personal och modern CNC-maskineri tillsammans med 3D-planering skapar basen för tillverkning av hög kvalitet produkter som levereras snabbt och tillförlitligt.

Vi är en del av Maarla Group