Kontakt information

 

Maarla Oy

Tel: +358 (0)14 562 049 / försäljning
sales@maarla.fi
Musta­suon­tie 20, 44500 Viita­saari

Fax: +358 (0)14 562 079

Fakturering och e-fakturering

Vi ser gärna att du skickar din faktura till oss i första hand som nätfaktura.

Nätfakturering

Maarla Oy

FO-Nummer: 0660967-7
Adress för e-faktura: 003706609677
Operatörs-ID: 003703575029
Operatör: Cgi

E-postfakturering

E-postadress: ostolaskut.fi@cgi.com
Bilageformat: PDF

Pappersfakturering

Maarla Oy
PL 965
00074 CGI

Försäljning

Samu Sjöholm

Orderhantering och Teknisk support för försäljning
Tel: +358 (0)14 562 049
samu.sjoholm@maarla.fi

Markku Leino

Teknisk Försäljning
Tel: +358 (0)400 562 079
markku.leino@maarla.fi

Juho Korolainen

Teknisk support för försäljning
Tel: +358 (0)40 559 4808
juho.korolainen@maarla.fi

Juha Liuska

Kontoadministratör
Tel: +358 (0)50 595 0547
juha.liuska@maarla.fi

Produktion

Arto Pitkänen

Produktion &  arbetsledare
Tel: +358 (0)40 180 0890
arto.pitkanen@maarla.fi

Administrering

Heidi Moisio

Ekonomiförvaltning
Tel: +358 (0)40 145 2220
heidi.moisio@sopvalm.fi

Sofia Stark

Verkställande Direktör
Tel: +358 (0)44 584 3905
sofia.stark@maarla.fi

Anne Puukilainen

Personalavdelning
Tel: +358 (0)44 313 3701
anne.puukilainen@maarla.fi

Juho Jaurakkajärvi

Kvalitetschef & Svetsning koordinator IWE
Tel: +358 (0)44 0789 335
juho.jaurakkajarvi@maarla.fi

Jari Puukilainen

VD
Tel: +358 (0)500 993 023
jari.puukilainen@maarla.fi

Sami Kuntsi

Förvärvet & ERP-systemet
Tel: +358 (0)40 825 7841
sami.kuntsi@sopvalm.fi